Aktem notarialnym sporządzonym dnia 16 marca 1990 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie (NR Repetytorium A-I-5972/90) została ustanowiona Polska Fundacja Gastroenterologii.

Celem Fundacji jest materialna pomoc w rozwoju gastroenterologii i związanych z nią innych dyscyplin medycznych, zwiększenia możliwości rozpoznawania, profilaktyki i leczenia chorób układu trawienia, wspieranie badań naukowych w celu pogłębienia wiedzy o przyczynach tych chorób.